do tablic
do operatorów
Do pętli
Do formularzy
Do funkcji
Do zadania
Do funkcji wb

kurs PHP

PHP jest skryptowym językiem programowania za pomocą którego można tworzyć aplikacje WWW. Używając PHP można:

umieszczanie skryptów PHP na stronie

Skrypty PHP w kodzie HTML umiesczamy w odpowiednich znacznikach. Są cztery znaczniki bloku PHP:

1 Skrypt PHP

Nasz Pierwszy Skrypt wstawiamy znacznikami standardowymi

1a Skrypt PHP

Nasz Pierwszy Skrypt, znaczniki skórcone

1b Skrypt PHP

<% echo "Nasz Pierwszy Skrypt, znaczniki ASP"; %>

1c Skrypt PHP

Nasz Pierwszy Skrypt,znaczkini skryptowe

polecenie Print

Polecenie Print(), działa bardzo podobnie jak polecenie Echo. Róznica polega na tym, że w poleceniu echo tekst wpisujemy w cudzysłowiach lub bez nich. W poleceniu Print test umieszczamy w nawiasie okrągłym i cudzysłowach.

tekst z polecenia "echo" bez cudzysłowów"
"tekst z polecenia echo bez cudzysłowów
polecenie print z nawiasami i cudzysłwem
polecenie print z nawiasami bez cudzysłowów

Moje Dane

Dawid Kuc
07.08.2000
Krzysztoforzyce

Wstawianie zmiennych

Zmienna to przestrzeń w pamięci, która przechowuje określoną zawartość. W PHP zmienne deklarujemy znakiem "Dolara" $ po króeym podajemy nazwę zmiennej. Nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery. Składa się z liter cyfr i podkreślenia W nazwach są rozróżniane wielkości liter. Można stosować polskie znaki, ale nie jest to zalecane. Zmienne w PHP nie mają deklarowanego typu danych.

skrypt ze zmiennymi

Kraków lokowano w 1258 roku

typy zmiennych

W PHP typ danych jest rozpoznawany kontekstowo, czyli w zależności od sytuacji wprowadzanych wartości. Można podzielić je na trzy rodzaje:

Do typów skalarnych zaliczamy:

Do typów złożonych należą:

Do typów specjalnych należą:

Zmiena typu zmiennej

Zmiany typu zmiennej mona dokonać na 2 sposoby:
- Rzutowaniem (cast) - z efektem jednorazowym,
- funkcją settype() - z efektem trwałym.
oba narzędzia przyjmują do zmieny typy:

Zmianę przy pomocy rzutowania wprowadzamy wstawiając nowy typ w nawiasie przed nazwą zmiennej.
PRzy funkcji settype() podajemy dwa argumenty: nazwa zmiennej , nowy typ danych.

Przykłady
<?php
$x=23.56;
$y= (integer) $x;
echo "$x< br>";
echo "$y";
?>
wartoś x = 23.56
wartość y = 23
$lt?php
echo "Zmiana typu przy pomocy funkcji \"