Do indexu Do operatorów Do tablic Do pętli

Formularze

Obliczanie sumy dwóch liczb
działanie arytmetyczne:


dane pobrane z formularza
wprowadzone wartości to: i
iloraz / =