do indexu

Tablice

Tablice przechowują zbiory danych najczęściej jednego typu, a dostęp do nich jest możliwy przez indeks. Tablice mogą być jednowymiarowe lub wielowymiarowe.


Tworzenie tablic

Struktury tablicowe w PHP są tworzone na bierząco przez pisanie wartości dla poszczególnych indeksów albo za pomocą instrucji array(). W PHP można tworzyć tablice zwykłe, które są indeksowane kolejnymi liczbami całkowitymi (tablice indeksowane), oraz tablice asocjacyjne, które są indeksowane kluczem.


są 2 sposoby tworzenia tablic indeksowanych:przez automatyczne tworzenie indeksu lub przez jego ręczne przypisanie

tablica indeksowana automatycznie

wartość tablicy o indeksie 0 = 125
wartość tablicy o indeksie 1 = kraków
wartość tablicy o indeksie 2 = 154.458
wartość tablicy o indeksie 3 = 45
wartość tablicy o indeksie 4 = Informatyka
dodajemy kolejną wartość do tablicy
wartość tablicy o indeksie 5 = kolejna wartość

TAblica odczytywana przypomyc pętli "for"

Tablicę można odczytać w całości stosując pętle "for" oraz jedną z dwóch funkcji count(), sizeof()

element tabeli pod indeksem 0: 125
element tabeli pod indeksem 1: Kraków
element tabeli pod indeksem 2: 154.458
element tabeli pod indeksem 3: 45
element tabeli pod indeksem 4: Informatyka

tablice wielowymiarowe

TAblice wielowymiarowe to tablice w których pod każdą wartośćią kryją sie kolejne tablice.Przypomina to listę z podpunktami.
Deklaracja takiej tablicy może wyglądać tak:

<?php
$dane =array(
	  array(
	  	  "nazwisko"=>"Kowalski",
	  	  "imię"=>"Jakub",
	  	  "wiek"=>23)

	  array(
	  "nazwisko"=>"Nowak",
	  	  "imię"=>"Vadis",
	  	  "wiek"=>29)

	  	array(
	  	"nazwisko"=>"Kucharczyk",
	  	  "imię"=>"Michał",
	  	  "wiek"=>24)
)
?>


PONIEDZIAŁEK
j.niemiecki
sieci komp
apli.serwero
syst oper
syst oper
sie.syst.ope
sie.syst.ope
WTOREK
wdż
j.polski
j.polski
tw.st.st.int
tw.st.st.int
wf
wf
utk
syst oper
ŚRODA
tw.st.st.int
j.angielski
utk
utk
godz.wych
j.niemiecki
CZWARTEK
apli.serwero
j.angielski
historia
utk
religia
matematyka
matematyka
PIĄTEK
r_mat.
r_mat.
religia
sieci komp
r_infor.
r_infor.
syst oper
sie.syst.ope
wf
Honda
Suzuki
KTM
Kawaski
Yamaha

SDADSD

Podaj nazwisko, imie i miejsce urodzenia


a*n-litera zielona

Wprowadz tekst:


co ile znaków ma być wyróznienie?